http://www.ince.mec.es/revistaeducacion/

Publicación científica del ministerio de educación fundada en 1940.

http://www.comunicacionypedagogia.com/cyp.html

Revista Comunicación e Pedagoxía con artigos de actualidade e recursos TIC  de periodicidade regular tendo como destinatarios os centros educativos e a comunidade educativa en xeral.

http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/

Revista de universidade e sociedade do coñecemento  impulsada pola UOC.

http://www.quadernsdigitals.net/

Revista de novas tecnoloxías e sociedade

http://dim.pangea.org/revistaDIM19/revistanew.htm

Revista DIM (Didáctica Innovación Multimedia) da Universidade Autónoma de Barcelona. de periodicidade cuadrimestral.

http://mosaic.uoc.edu/

Revista da UOC sobre tecnoloxías e multimedia de interese polos seus artigos especializados e titoríais sobre software comercial e libre.

Título/proxecto

Observatorio ITE

Url: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/home

Descrición:

Observatorio  de recursos, publicacións e monográficos para docentes usuarios das TIC nivel medio.

INDICES de IMPACTO DAS PUBLICACIÓNS

http://ec3.ugr.es/in-recs/

Nivel de prestixio das publicacións no eido das ciencias sociais.